Kontakti

ulbrokas.vidusskola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

"Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Darbinieki

Normunds Balabka

Direktors - Ulbrokas vidusskola, direktora pieņemšanas laiki - pirmdienās no 9:00-12:00; otrdienās no 12:00-15:00
normunds.balabka [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 21013111
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
   
Izglītojamo skaits 1047
Klases no - līdz 1.-12.kl.

Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē - speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, izglītības prihologs, logopēds, karjeras konsultants, bibliotekārs, pedagoga palīgs