Kontakti

ulbrokas.vidusskola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

"Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Darbinieki

Normunds Balabka

Direktors - Ulbrokas vidusskola, direktora pieņemšanas laiki - pirmdienās no 9:00-12:00; otrdienās no 12:00-15:00
normunds.balabka [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
   
Izglītojamo skaits

1081

Klases no - līdz 1.-12.kl.

Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē - speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, izglītības prihologs, logopēds, karjeras konsultants, bibliotekārs, pedagoga palīgs.