INFORMĀCIJA
1
1

Darbs skolēniem vasarā Ropažu novadā tiek organizēts saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17/22 “Kārtība, kādā tiek organizēti un finansēti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi mācību brīvlaikā“