2022.gada 12.maijā ir stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/22 “Kārtība, kādā tiek organizēti un finansēti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi mācību brīvlaikā“

Šogad skolēniem būs iespēja strādāt pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

SKOLĒNIEM

Lai pieteiktos darbam vasarā pašvaldības iestādēs:

SKOLĒNI līdz 20.maija plkst.12.00 iesniedz vecāka/aizbildņa parakstītu pieteikuma veidlapu, kurā skolēns norādījis vēlamās darba vietas  saskaņā ar ievietoto vakanču sarakstu. Parakstītu pieteikuma veidlapu (ar vecāka/aizbildņa parakstītu elektronisko parakstu) nosūta uz e-pastunovada.dome@ropazi.lv. Vai iesniedz parakstītu - atsūtot  pa pastu, vai iesniedz klientu apkalpošanas centros:

 • Garkalnē  - Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024
 • Ropažos   -  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
 • Stopiņos   - Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Vangažos  - Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
Komisija 25. maijā izvērtē  darba ņēmēju-skolēnu pieteikumu atbilstību normatīvā akta prasībām un nosūta atbalstīto pretendentu sarakstu saskaņošanai darba devējiem–pašvaldības iestādēm. 
Pēc pašvaldības administrācijas potenciālo darba ņēmēju saraksta iesniegšanas NVA, sarakstā atbalstītie skolēni tiks uzaicināt ierasties NVA filiālē saņemt norīkojumu darbā.   

Ierodoties NVA filiālē pēc norīkojuma skolēnam būs nepieciešams uzrādīt:

 • Personu apliecinošu dokumentu (derīgu pasi vai Identifikācijas karti).
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem ārsta izziņu par medicīnisko apskati (ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības).
 • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņu, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.
   

Lai pieteiktos darbam vasarā uzņēmumos:

SKOLĒNI līdz 27. maija plkst. 12.00 aizpilda pieteikuma veidlapu, kurā skolēns norāda vēlamās darba vietas, saskaņā ar komisijas ievietoto vakanču sarakstu. Vecāka/aizbildņa  parakstītu pieteikuma veidlapu (ar vecāka/aizbildņa parakstītu elektronisko parakstu) nosūta uz e-pastunovada.dome@ropazi.lv . Vai iesniedz parakstītu - atsūtot pa pastu, vai iesniedz klientu apkalpošanas centros:

 • Garkalnē  - Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
 • Ropažos   -  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133;
 • Stopiņos   - Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • Vangažos  - Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136.

IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
Komisija izvērtē  skolēnu pieteikumu atbilstību normatīvā akta prasībām un  30. maijā nosūta darba devējam pretendentu uz vakancēm sarakstu.

Pašvaldības administrācija Slēdz līgumu ar darba devēju par līdzfinansējuma nodrošināšanu Ropažu novadā deklarētajiem bērniem.

Darba devējs (uzņēmējs) paziņo skolēnam par apstiprināto darba vietu.

 

UZŅĒMĒJIEM UN IESTĀDĒM

1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts Ropažu novada pašvaldības iestādēm, kuras ir atbalstītas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā pusaudžiem un jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā. 

2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts Ropažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri ir atbalstīti Nodarbinātības valsts aģentūras projektā (NVA), piedāvājot darbu Ropažu novadā deklarētiem pusaudžiem un jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā:

 • Uzņēmēji, kuri noslēguši līgumu ar NVA par dalību skolēnu vasaras  nodarbinātības programmā, ne vēlāk kā līdz š.g. 20.maijam rakstiski  informē Ropažu novada pašvaldību, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv  par līguma noslēgšanas faktu,  pievienojot ar NVA noslēgto līguma kopiju un piedāvāto  vakanču/vai  aizpildīto darba vietu sarakstu, t.sk. norādot darba ņēmēja- skolēnu  deklarēto dzīves vietas adresi. 
 • Informācija par piedāvātajām vakancēm (ja tās nav aizpildītas) un uzņēmēju norādītie pieteikšanās nosacījumi tiek ievietoti  Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv  un Pašvaldības sociālo mediju kontos.
 • Uzņēmēja  noteiktajā kārtībā skolēni veic pieteikšanos vakancei.
 • Pēc Uzņēmēja apstiprinātā Ropažu novadā deklarēto skolēnu-darba ņēmēju saraksta iesniegšanas, Pašvaldība līdz 25.maijam slēdz Līgumu ar Uzņēmēja par līdzfinansējuma nodrošināšanu saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 17/22 prasībām.

3. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu Ropažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem un iestādēm, kuras nav iesaistījušās vai nav atbalstītas Nodarbinātības valsts aģentūras projektā, piedāvājot darbu Ropažu novadā deklarētiem pusaudžiem no 13 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā:

DARBA DEVĒJIEM PIETEIKŠANĀS - līdz 20. maija plkst. 12.00, aizpildot un nosūtot pieteikuma veidlapu elektroniskā formātā, parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv , vai iesniedzot Ropažu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

Komisija izskata Uzņēmēju pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām un 23. maijā pieteikto vakanču sarakstu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un pašvaldības sociālo mediju kontos.
 

Aicinām sekot līdzi informācijai, aktuālās vakances tiks papildinātas.