1

Ropažu novada dome apstiprinājusi pašvaldības piešķirto atbalstu - līdzfinansējumu privāto izglītības iestāžu apmeklējumam un aukles pakalpojumam no 2024. gada 1. janvāra.

  • 451.44 EUR mēnesī – līdzfinansējums bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem privātas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam;
  • 310.92 EUR mēnesī – līdzfinansējums bērniem vecumā no 5 gadiem privātas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam;
  • 270.86 EUR mēnesī  – līdzfinansējums par  privāto aukļu pakalpojumiem uz vienu bērnu no 1,5 līdz 5 gadu vecumam;
  • 97.71 EUR mēnesī – līdzfinansējums privātajām pamata izglītības iestādēm par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā.