Datu aizsardzība

Atļauju izsniegšana

Kultūra

Sports

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi

Sabiedriskā kārtība

Nodokļi un nodevas

Izglītība

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras

Sociālie, ģimenes un mājokļu jautājumi

Pašvaldība