Statuss:
Noslēdzies
Projekts
1

Nosaukums: Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos

PartneriRopažu novada pašvaldība (Latvija) un Elverumes pašvaldība (The Municipality of Elverum; Norvēģija)

Projekta mērķisStiprināt integrācijas pasākumus Muceniekos un ar to saistītajā patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā, veicinot daudzkultūru dialogu un ciešāku sadarbību starp pašvaldības kopienām, nodrošinot sporta un brīvā laika infrastruktūru.

Projektā plānotās aktivitātes: Lai veicinātu patvēruma meklētāju un vietējās sabiedrības mijiedarbību, projekta ietvaros tiks veikta Mucenieku stadiona rekonstrukcija, kas būs viena no galvenajām mērķa grupu satikšanās vietām, organizējot veselības veicināšanas, sporta un kultūras aktivitātes. Lai patvēruma meklētāju iesaiste vietējā kopienā būtu efektīva un celtu pašvaldības kapacitāti, sadarbībā ar Elverumes pašvaldību, kas ir Ropažu novada pašvaldības partneris projekta ietvaros, notiks mācību un pieredzes gūšanas komandējumi uz Latviju un Norvēģiju. Sadarbībā ar Elverumes pašvaldību tiks piesaistīti veselības, sporta un kultūras jomu eksperti ar mērķi gūt zināšanas un labās prakses pieredzi patvērumu meklētāju integrācijai vietējā kopienā. Lai veiksmīgi noritētu mērķa grupu iesaiste aktivitātēs projektā tiks iesaistīts dienas centrs “Mucenieki” un Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs.