Kontakti

pii.annele [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV–2135

Darbinieki

Anda Kalniņa

Vadītāja - Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”, vadītājas pieņemšanas laiki - saskaņojot pa tālruni
anda.kalnina [at] ropazi.lv

Gunita Kalniņa

Vadītāja vietniece izglītības jomā - Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”
gunita.kalnina [at] ropazi.lv

Natālija Deketa-Bērziņa

Lietvede - Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"
pii.annele [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 01011111
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015811
Uzņemšanas vecums: no 18 mēn.
Grupu skaits: 11
Interešu izglītības pulciņu piedāvājums: angļu valoda (maksas)

PII "Annele" piedalās:

 • Ekoskolu programmā
 • Skola2030 projektā “Skola katram bērnam”
 • Programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”
 • Džimbas 11 soļu drošības programmā
Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē Izglītības psihologs, speciālais pedagogs, audiologopēds, logopēds, vispārējās aprūpes māsa

Par annelēnu ēdināšanu rūpējas SIA "MARNIKO" (reģ. Nr. 40103265971), trīsreizējas ēdināšanas izmaksas 3,50, tai skaitā PVN, ēdināšanas pakalpojuma izmaksas sedz Ropažu novada pašvaldība.

Saskaņā ar līguma noteikumiem ēdiens tiek pagatavots Ropažu novada vidusskolas virtuvē un tiek piegādāts uz pii "Annele" atbilstoši  prasībām un normām. 

Par bērna apmeklējuma izmaiņām jāziņo līdz konkrētās dienas plkst. 7.30 uz grupas telefona numuru.

Nedēļas ēdienkarte tiek ievietota skolvadības sistēmā "E-klase".

2022./2023. mācību gadā turpinās divas programmas: “Skolas piens” un “Skolas auglis”.

Realizētie projekti

"Spēlējies. Mācies. Audz."

Dotācijas līguma numurs - 2018-1-LV01-KA101-046920

Programma - Erasmus+

Pamatdarbība - KA1 - Personu mobilitāte mācību nolūkos

Projekta veids - KA101 - School education staff mobility

Projekta sākuma datums - 01/06/2018

Projekta beigu datums - 30/09/2019

Projekta ilgums (mēnešos)16

 

"Domā plašāk, dari vairāk!"

Dotācijas līguma numurs - 2019-1-LV01-KA101-060281

Programma - Erasmus+

Pamatdarbība - KA1 - Personu mobilitāte mācību nolūkos

Projekta veids - KA101 - School education staff mobility

Projekta sākuma datums - 01/09/2019

Projekta beigu datums - 31/12/2021

Projekta ilgums (mēnešos) - 28

 

"Welcome, Introduce, Educate."

Dotācijas līguma numurs - 2016-1-LV01-KA101-022539

Programma - Erasmus+

Pamatdarbība - KA1 - Personu mobilitāte mācību nolūkos

Projekta veids - KA101 - School education staff mobility

Projekta sākuma datums - 20/08/2016

Projekta beigu datums - 19/08/2017

 

"Mācāmies darot!''

Dotācijas līguma numurs - 2017-1-LV01-KA101-035341

Programma - Erasmus+

Pamatdarbība - KA1 - Personu mobilitāte mācību nolūkos

Projekta veids - KA101 - School education staff mobility

Projekta sākuma datums - 01/08/2017

Projekta beigu datums - 31/01/2019

Projekta ilgums (mēnešos) - 18

 

Ekoskolas moto - “Dzīvo un domā zaļi, jo mēs esam dabas daļa!” 

Kas ir ekoskola?


Ekoskola ir zaļo iespēju skola. Programma piedāvā ietvaru pastāvīgām zaļām aktivitātēm skolā, to skaitā arī visiem citiem zaļajiem projektiem, kurus skola vēlas īstenot. Ekoskolai ir jāievēro konkrēts darba ritms, un tas sastāv no septiņiem soļiem, kas skolai jāīsteno katru gadu, kā arī no tēmām, kas katru gadu ir jāmaina.

Septiņi soļi

 1. Ekopadome.
 2. Vides novērtējums.
 3. Darbības plāns.
 4. Pārraudzība un izvērtēšana.
 5. Sasaiste ar mācību saturu.
 6. Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana.
 7. Vides kodekss.

Tēmas

 •  Atkritumi.
 • Enerģija.
 • Ūdens.
 • Transports.
 • Veselīgs dzīvesveids.
 • Skolas vide un apkārtne.
 • Mežs.
 • Klimata pārmaiņas.

Ekoskolu kustības veiksmes pamatā ir iespēja katrai skolai izvēlēties sev atbilstošus mērķus – gan piemērotus skolēnu vecumam, gan iespējām, gan pieredzei. No otras puses – labs stimuls darbam ir Zaļā karoga balva. 

Kopš 2013. gada rudens pie "Anneles" ēkas plīvo starptautiskās Eksoskolu kustības augstākā novērtējuma balva - Zaļais karogs.

"Annelei" darbojoties Ekoskolu kustībā, ir izzinātas šādas tēmas:

 • Klimata pārmaiņas 2022./2023 m.g.
 • Mežs 2021./2022.m.g.
 • Bioloģiskā daudzveidība 2020./2021.m.g.
 • Pirmsskolas vide un apkārtne 2019./2020.m.g.
 • Enerģija 2018./2019.m.g.
 • Biodaudzveidība 2017./2018.m.g.
 • Veselīgs dzīvesveids 2016./2017.m.g.
 • Pārtika 2015./2016.m.g.
 • Transports 2014./2015.m.g.
 • Atkritumi 2013./2014.m.g.
 • Ūdens 2012./2013.m.g.