Kontakti

bergu.pamatskola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads LV-2137

Darbinieki

Ilze Briņķe

Direktore - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, direktores pieņemšanas laiki - pirmdiena 14.00-18.00, trešdiena 9.00 -12.00
ilze.brinke [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības pirmā posma (2.,3.,5.,6.,) programma 11011111
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase)matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 23013111
Pamatizglītības otrā posma(7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma 23012111
Pamatizglītības programma(1.,4.,7. klase) . 21011111

Mājaslapas saite uz profesionālās ievirzes programmām: www.bmmp.lv

Izglītojamo skaits skolas posmā no 1.-9.klasei - 486

Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās no 1.-7.kursam - 253

Izglītības iestādē pieejams šāds atbalsta personāls - logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa.