Atrašanās vieta

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads LV-2137

Darbinieki

Ilze Briņķe

Direktore - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, direktores pieņemšanas laiki - pirmdiena 14.00-18.00, trešdiena 9.00 -12.00
ilze.brinke [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 20105611

Mājaslapas saite uz profesionālās ievirzes programmām: www.bmmp.lv

Izglītojamo skaits skolas posmā no 1.-9.klasei - 545

Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās no 1.-7.kursam - 261

Izglītības iestādē pieejams šāds atbalsta personāls - logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa.