Atrašanās vieta

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads LV-2137

Darbinieki

Ilze Briņķe

Direktore - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, direktores pieņemšanas laiki - pirmdiena 14.00-18.00, trešdiena 9.00 -12.00
ilze.brinke [at] ropazi.lv

Fēlikss Svirskis

Direktora vietnieks audzināšanas darbā - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
bergu.pamatskola [at] ropazi.lv

Edmunds Krampāns

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
edmunds [at] bmmp.lv

Gunta Vēvere

Direktora vietnieks profesionālās ievirzes programmās (mākslā) - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
bergu.pamatskola [at] ropazi.lv

Inguna Tīkmere

Direktora vietnieks izglītības jomā - Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
bergu.pamatskola [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 20105611

Mājaslapas saite uz profesionālās ievirzes programmām: www.bmmp.lv

Izglītojamo skaits skolas posmā no 1.-9.klasei - 545

Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās no 1.-7.kursam - 261

Izglītības iestādē pieejams šāds atbalsta personāls - logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa.