Kontakti

pii.skudrinas [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137

Darbinieki

Pēteris Salenieks

Vadītājs - Garkalnes PII "Skudriņas". Pieņemšanas laiki - pirmdien 15.00-19.00, ceturtdien 9.00-13.00
peteris.salenieks [at] ropazi.lv

Tatjana Tomsone

Vadītāja vietniece izglītības jomā - Garkalnes PII "Skudriņas"
tatjana.tomsone [at] ropazi.lv

Evija Poriete

Lietvede - Garkalnes PII "Skudriņas"
pii.skudrinas [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611
Uzņemšanas vecums 1,5 gadi    
Grupu skaits 7    
Interešu izglītības pulciņu piedāvājums Dziedāšana- ansamblis, Angļu valoda (maksas), Deju studija "Ciprese" (maksas)
Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē Psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, medmāsa