Kontakti

pii.jancis [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

 

 

Darbinieki

Kadrija Janisele

Vādītāja - Vangažu PII "Jancis", vadītājas pieņemšanas laiki - pirmdiena: 15.00-19.00, ceturtdiena 8.00-12.00
pii.jancis [at] ropazi.lv

Kitija Meikšāne

Vadītāja vietniece izglītības jomā - Vangažu PII "Jancis"
pii.jancis [at] ropazi.lv

Madara Kudreņicka

Lietvede - Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis"
pii.jancis [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
Pirmsskolas izglītības programma 0101 11 11
Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē sociālais pedagogs: Rota Šalkovska
Uzņemšanas vecums no 1,5 gada vecuma    
Grupu skaits 7    
Interešu izglītības pulciņu piedāvājums Maksas interešu izglītības programma "Pirmie soļi mūzikā" bērniem no 2 gadiem