Par iedzīvotāju informēšanu saistībā ar pagrabu apsekošanu.

Pateicamies par nosūtīto kontaktinformāciju saistībā valsts un pašvaldību īpašumu, kuros ir pagrabstāvi un pazemes stāvi, telpu un telpu grupu  tehniskā stāvokļa apsekošanu un atbilstības patvertņu vajadzībām novērtēšanu! Patlaban Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu, kā arī informācijas apkopošanu.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 23.panta otrā punkta prasībām VUGD aicina pašvaldības informēt iedzīvotājus par dienesta sagatavotajām vadlīnijām. Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam,  lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam iedzīvotājus vērsties pašvaldībā un aicināt pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.

VUGD aicina pašvaldības izmantot dienesta izstrādāto pagrabu apsekošanas veidlapu, lai ievāktu un saglabātu informāciju par telpu atbilstību vadlīniju prasībām vienotā datu bāzē. Veidlapu iespējams aizpildīt tiešsaistē viedtālrunī vai datorā, un tā ir pieejama šeit: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/N0vhsvUs.

Lai saņemtu papildu informāciju par apsekošanas veidlapu, lūdzam sazināties ar VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecāko inspektori Agritu Vītolu (e-pasts agrita.vitola@vugd.gov.lv).

1
1