1

Tā ir Vieta, kas izveidojusies kā dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas “Oktobra” strādnieku ciemats pie 1955.gadā atklātā grants karjera.

Vieta, kurā jau 17.gs, rakstos minēta muiža, kurā darbojās vara manufaktūra, kas izgatavoja svečturus, katlus un plīts riņķus. Papīrfabrika, kurā ražoja papi un papīru, Filca darbnīca un Stikla manufaktūra.

Vieta, kurā ir baznīca, Grants un smilts atradnes, dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca, vecās dzirnavas, kurās mala rupjos miltus un pretī čuguna lietuvei Rīgas – Cēsu ceļa malā esošais Vangažu krogs.

Vieta, kurā darbojās Oktobra septiņgadīgā skola, 4. celtniecības skola, bērnudārzs – silīte un feldšeru punkts, kā arī pārmaiņu laikā pārdēvētais Oktobra ciemats par Vangažiem un nodibinātā Vangažu darbaļaužu deputātu padome.

Vieta, kurā tika atklāta astoņgadīgā skola, uzsākta keramzīta betona izlaide, nodibināta Vangažu vidusskola, atklāta Pleskavas – Vidzemes šosejas divvirzienu kustība, izveidota ražošanas apvienība un Annas Ludiņas veidotais “Mākslinieku dārzs”

Vieta, kurā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Vangaži ieguva pilsētas statusu, tika nodibināta mākslas skola un darbu uzsāka koģenerācijas stacija.

Vieta, kur Piejūras zemienes Rīgavas līdzenums pāriet Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā, ar mēreni siltu un mitru klimatu un kur gadā vidēji ir 21 skaidra, 166 mākoņainas un 178 apmākušās dienas.

Vieta, kuru klāj lieli mežu masīvi, uz kāpu pauguriem aug sausie priežu sili, vieta pie Gaujas un pilsētai cauri plūstošās pietekas Straujupītes, vieta ar 5000 kvadrātkilometru lielu teritoriju un vairāk kā 4000 iedzīvotāju.

Vieta, kuras nosaukums radies no lībiešu valodas ar nozīmi – STRAUTA PĻAVA.

Vieta, kurā satiekas ļaudis ar raibu un krāsainu etnisko sastāvu, vieta, kurā skan dziesmas un rit dejas solis, tiek gleznots, veidots, šūts un metināts, bruģēts, apzaļumots, bērnu čalu pieskandināts un darba dunā piedārdināts. Vieta, kurā jau no 1958.gada ir atvērts kultūras nams.

Vieta, kurā dzīvo un mīl  - IR TĀDA VIETA - VANGAŽI!