Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies, kā arī tiktu piedāvātas atbalsta iespējas sabiedrības iniciatīvu īstenošanai.

Konsultatīvās padomes

Iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties Konsultatīvajās padomēs, kas izveidotas, lai pašvaldības attīstības veidošanā iesaistītu novada iedzīvotājus un nodrošinātu regulāru saziņu par aktuālajiem jautājumiem un kopīgi ar pašvaldību meklētu risinājumus. 

Ropažu novadā ir izveidotas 5 iedzīvotāju un uzņēmēju Konsultatīvās padomes: Uzņēmēju konsultatīvā padome, Vangažu pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvās padome, Stopiņu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padome, Ropažu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padome, Garkalnes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padome. Konsultatīvo padomju nolikumi ar plašāku darbības aprakstu pieejami ŠEIT.

Iedzīvotāju iespējas piedalīties pašvaldības domes un komiteju sēdēs

Lai pieteiktos dalībai komiteju sēdēs, jānosūta vēstuli uz e-pasta adresi: sedes@ropazi.lv, vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uz kuru komitejas sēdi vēlas pieteikties. 
Pieteikšanās dalībai komitejas sēdē tiek slēgta 15 minūtes pirms norādītā komitejas sēdes sākuma laika.

Komiteju sekretāru tālruņa numuri:

  • Finanšu komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Meža un zemes īpašumu  komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Attīstības komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.

Pašvaldības domes sēdes ir brīvi pieejamas un iepriekš dalība nav jāpiesaka. Pašvaldības domes sēdes tiek straumētas tiešraidē pašvaldības Youtube kanālā.

Sabiedrības līdzdalības budžets

Ropažu novada pašvaldība ir apstiprinājusi sabiedrības līdzdalības budžetu projektu iesniegšanai un dažādu ieceru realizēšanai.

Publiskās apspriešanas par attīstības jautājumiem

Iedzīvotāji ir aicināti piedalīties publiskajās apspriešanās par attīstības jautājumiem un sniegt priekšlikumus.

Priekšlikumu un sūdzību iesniegšana pašvaldībai

Lai iesniegtu jebkādus priekšlikumus un iesniegumus, aicinām tos nosūtīt:

  • uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv , elektroniski parakstītus,
  • papīra formātā iesniegumus var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros pagastu pārvaldēs,
  • kā arī nosūtīt pa pastu: Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Trauksmes celšana

Ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu. Plašāka informācija par trauksmes celšanas mehānisma izmantošanu un atbildīgajām personām Ropažu novada pašvaldībā pieejama ŠEIT.