Ropažu pagasta teritorijas plānojums atrodams šeit https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11

Informācija
Publiskā apspriešana
Informācija