Ropažu pagasta teritorijas plānojums atrodams šeit https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26320

PAZIŅOJUMI
PAZIŅOJUMI
Informācija
Publiskā apspriešana
Informācija