Līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu apmeklējumam 2024. gadā

  • 97.71 EUR mēnesī – līdzfinansējums privātajām pamata izglītības iestādēm par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi:

Nr.22/21, 10.11.2021 Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs.

Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes Ropažu novadā