Līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu apmeklējumam

Ropažu novada dome 2022. gada 9. februāra sēdē pieņēmusi vairākus lēmumus, piešķirot atbalstu un apstiprinot līdzfinansējumu Ropažu novadā deklarēto ģimenēm, kuru bērni pirmsskolas un vispārējo izglītību iegūst privātajās izglītības iestādēs, kā arī izmanto privātas aukles pakalpojumu. 

Lēmumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri, ar privātajām izglītības iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem tiek slēgts līgums.  

Pašvaldības piešķirtais atbalsts un līdzfinansējums:

Saistošie noteikumi:

Nr.22/21, 10.11.2021 Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs.

Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes Ropažu novadā